Bồn đặc biệt

Project Details

Client Requiremnt

about our team

What We DID

Final Results

Các đặc tính hay quy cách của bồn được trên việc kết hợp các loại keo tổng hợp khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Sản phẩm của Bảo Long được làm từ vật liệu chất lượng cao có khả năng chịu được nồng độ hóa chất và nhiệt độ cao.