Vertical Tank

Project Details

Client Requiremnt

about our team

What We DID

Final Results

Sản phẩm của Bảo Long được làm từ vật liệu chất lượng cao có khả năng chịu được nồng độ hóa chất và nhiệt độ cao. Bể chứa hóa chất và nước dạng hình trụ đứng