Các phụ kiện tiêu chuẩn

– Cút với các góc độ theo thực tế, có độ dài ngắn theo yêu cầu

– Côn thu đồng tâm và côn thu lệch tâm

– Các loại tê, chếch, Y nhánh để lấy nước

– Mặt bích theo các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau

– Mặt bích đặc

– Đầu bịt đường ống

– Mối nối mềm

Share This Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *